Wherever we are the only place we call home is ARAKAN.

Tuesday, March 9, 2010

ရခုိင္နန္႔ပတ္သက္ေရစာအုပ္တိ

ေဒဆိုဒ္ကို www.mornrazagree.blogspot.com သို႔ေၿပာင္းထားပါေရ။
ထပ္ပနာေလ့ စာအုပ္တိစုစည္းပီးထားပါေရ။ မင္းရာဇာၾကီး ဆိုဒ္ကိုလာလည္ဖို႔ဖိတ္လိုက္ပါယင့္....(၁) ရခိုင္ရာဇဝင္သစ္က်မ္း (ဒုတိယအုပ္)
(၂) ရခိုင္ရာဇဝင္သစ္က်မ္း ၁ (မွတ္စု)
(၃) ရခိုင္ရာဇဝင္သစ္က်မ္း ၂ (မွတ္စု)
(၄) ဓညဝတီနိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းသာၿခင္း(စ/ဆံုး)
(၅) ဓညဝတီနိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းသာၿခင္းကိုေလ့လာၿခင္း
(၆) ေဒးဝန္းေအာင္ေက်ာ္ရႊီ၏ကိုယ္တြိရခိုင္ၿပည္သိမ္းတိုက္ပြဲမွတ္တမ္း
(၇) တတိယေၿမာက္ဦးေခတ္အလယ္ပိုင္ရွိေဟာင္းေငြသားဒဂၤါးမ်ား (ဦးဦးသာထြန္း)
(၈) ရခိုင္ေဖသာမ်ား (ဒဂၤါးမ်ား)
(၉) လိုင္ရိုးေတာ္ဓါတ္သမိုင္း
(၁၀) A Study of Arakan’s Subjection in Nineteenth-Century
(၁၁) Arakan King's Letter to Dutch King
(၁၂) Rakhaing New Historical Journal
(၁၃) Buddhist Kings with Muslim Title
(၁၄) Rock Art and Artisans in Lemro Valley, Arakan
(၁၅) Literature on the Mrauk-U Period in Arakanese History
(၁၆) The Remote Mysteries of Mraunk-U
(၁၇) The Story of Mahamuni
(၁၈) The Forgotten Cities of Arakan
(၁၉) Marma (The Arakanese)
(၂၀) Ancient Arakan
(၂၁) Notes on Arakan
(၂၂) PhD. Thesis on Arakan
(၂၃) Stephans's Thesis on Arakan
(၂၄) Toward Understanding Rohingya
(၂၅) On the Evolution of Rohingya Problem in Arakan State
(၂၆) The Developement of Muslim Enclavement
(၂၇) Rohingya And Migrated People in Arakan
(၂၈) Three Burmese Dialects
(၂၉) A political Analysis (Series 1)
(၃၀) AFPFA (Series 2)
(၃၁) Bo Gree Kra Hla Aung (Series 3)
(၃၂) The Third Dimension of 8-8-88 ( Series 4)
(၃၃) The Strategies and Tactics After 8-8-88 (Series 5)
(၃၄) The Struggle of Hidden Colony and Globalization (Series 6)
(၃၅) The Prisoner of Mandalay and Democracy Part I (Series 7)
(၃၆) The Prisoner of Mandalay and Democracy Part II (Series 8)
(၃၇) The People's Republic of Arakan and Her Concept I (Series 9)
(၃၈) The People's Republic of Arakan and Her Concept II (Series 10)
(၃၉) The Arakan Republic and Decolonization of Burma (Series 11)
(၄၀) ဦးဦးသာထြန္းအတၳဳပၸတၱိ
(၄၁) ဆရာၾကီးဦးဦးသာထြန္း၏မီးခြန္းၾကီးေၿခာက္ခု
(၄၂) ေထရဝါဒသာသနာရခိုင္ၿပည္တြင္ထြန္းကားလာပံု (ဦးဦးသာထြန္း)
(၄၃) ဦးဦးသာထြန္း၏သမိုင္းဝင္မိန္႔ခြန္းမ်ား (၁)
(၄၄) ဦးဦးသာထြန္း၏သမိုင္းဝင္မိန္႔ခြန္းမ်ား (၂)
(၄၅) ဦးဦးသာထြန္း၏သမိုင္းဝင္မိန္႔ခြန္းမ်ား (၃)
(၄၆) ရခိုင့္ေအာင္လံေတာ္
(၄၇) သွ်စ္ေသာင္းဘုရားသံထီးတင္ ရခိုင္သံခ်ပ္ၾကီး
(၄၈) ေအဒီေၿခာက္ရာစုနန္႔ယင္းမတိုင္မွီရခိုင္ၿပည္သံုးအကၡရာတိကိုေဖာ္ထုတ္ၿခင္း
(၄၉) ဂႏၱဝင္ရခိုင္ေဝါဟာရမ်ား
(၅၀) ရခိုင္ဘာသာစကားလမ္းညြန္
(၅၁) ရခိုင္သာစြေလလကၤာ
(၅၂) ရခိုင္စာဆိုေတာ္မ်ား
(၅၃) ရခိုင္ရာဇဝင္လကၤာ
(၅၄) ေလာကသာရဆံုးမစာ (ရခိုင္သူၿမတ္)
(၅၅) မဟာဝိဟိကရခိုင္ရာဇဝင္လကၤာ
(၅၆) ဦးၿမဝါဒံုးယိမ္း
(၅၇) ရခိုင္မင္းသား
(၅၈) ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ
(၅၉) ဦးဥတၱမ နန္႔ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဴပ္ေရး
(၆၀) ဦးေပၚဦး ၏ စကားအလကၤာ
(၆၁) ရခိုင္ေလွ်ာက္ထံုးမ်ား
(၆၂) ရခိုင္ၿပည္ဖြဲ႔စည္းပံုအၿခီခံဥပေဒမူၾကမ္း
(၆၃) စိတ္ကူးေၿခာက္ပိႆာနန္႔ေၿမာက္ဦးကဘီလူး
(၆၄) ကိုသာလွဦး ၏ စုစည္းမူမ်ား
(၆၅) ရခိုင္အခ်ဴပ္အၿခာအဏာက်ဆံုးနိ
(၆၆) ေတာ္လွန္ေရးနန္႔မဟာလူသား
(၆၇) (လူမ်ိဳးငယ္) အတၱဝါဒီမ်ားက်ဆံုးခန္း
(၆၈) ကိုႏူိင္ႏိူင္သို႔ပီးစာ
(၆၉) ရခိုင့္အာဇာနီ(ALP) ဥကၠဌၾကီး နန္႔ မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္း
(၇၀) မိုးၾကိဳးစစ္ဆင္ေရး
(၇၁)အမ်ိဳးသားေရးဘက္ကရပ္တည္ပါ
(၇၂) ဥဒါန္းက်ီအံ့ေလာ့အိုၿပည္သူ
(၇၃) ၁၄ ၾသဂတ္စ္မမိအပ္
(၇၄) ရကၡိတရို႔ပစၥကၡပ်ံက်လူ႔ေဘာင္ နန္႔ အနာဂတ္ေကာက္ေၾကာင္း
(၇၅) ကြ်န္သက္ ၂၂၁ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္
(၇၆) အဝကြ်န္းမွဦးေမာင္ဟန္သာနန္႔ရခိုင္သတင္းဌါနမွတြိဆံုမီးၿမန္းခန္း
(၇၇) သမိုင္းေၾကာင္းကိုေလ့လာစီခ်င္သည္
(၇၈) ရခိုင္စကားၿပင္ေက်ာက္စာတခ်ပ္
(၇၉) ဘာသာေရးဆိတ္သုန္မူနန္႔ၿမန္မာမူၿပဳခံရရခိုင္စာပီ
(၈၀) ၿမန္မာမူၿပဳ၍မရေသာရခိုင္ကာရံမ်ား
(၈၁) ဗမာ-ေအာက္သား နန္႔ ၿမန္မာစာ
(၈၂) Syllabus Dicussion
(၈၃) ရခိုင္ကဗ်ာစစ္တမ္း
(၈၄) အကၡရာ နန္႔ စာ
(၈၅) သံုးဆယ္သီမင္းဝတၳဳ
(၈၆) ေတာင္သမင္ နန္႔ အၿဂိဳ
(၈၇) လက္ညွိဳး
(၈၈) က်ားေခ် နန္႔ ႏြားေခ် ဝတၳဳ
(၈)၉ ရခိုင္ဖားၿပဳတ္ေကဝတၳဳ
(၉၀) ႏြီအလြမ္းဝတၳဳ
(၉၁) ထပိန္တထည္
(၉၂) ထြက္ေပါက္
(၉၃) ေအနိ နန္႔ နက္ဖန္
(၉၄) သၾကၤန္ကဗ်ာမ်ား
(၉၅) ရခုိင္ကြ်န္းရြာဓေလ့ကဗ်ာမ်ား
(၉၆) ရခိုင္ေက်ာက္သင္ပုန္း
(၉၇) ရခိုင္ဇမ္းကဗ်ာမ်ား
(၉၈) မိုးေသာက္ေရာင္နီကဗ်ာ(၁)
(၉၉) မိုးေသာက္ေရာင္နီကဗ်ာ (၂)
(၁၀၀) ရြာေတာ္က ကဗ်ာတပုဒ္
(၁၀၁) ရြက္ႏူၿပန္ခ်ိန္ရခိုင္ကဗ်ာသီးသန္႔စုစည္းမူ
(၁၀၂) Thesis on Arakan Chapter 1
(၁၀၃) Thesis on Arakan Chapter 2
(၁၀၄) Thesis on Arakan Chapter 3
(၁၀၅) Thesis on Arakan Chapter 4
(၁၀၆) Thesis on Arakan Chapter 5
(၁၀၇) Arakan (Fochhammer 1891)
(၁၀၈) Crisis and Reformation in the Kingdom of Arakan
(၁၀၉) Dom Martin By Maurice Collis and San Shwe Bu
(၁၁၀) Arakan Eighty Years Ago
(၁၁၁) How Mrauk-U was translated into Monkey's egg
(၁၁၂) သမိုင္းကိုအမွန္သိ၍အမွန္ကိုေၿပာဆိုၾကရမည္
(၁၁၃) History of Arakan
(၁၁၄) Arakan and First Anglo Burmese War
(၁၁၅) Arakanese Proverbs in Comparison with their counterparts in Burmese
(၁၁၆) False Rohingya History
(၁၁၇) History of Mahamuni Image
(၁၁၈) Mahamuni Tradition
(၁၁၉) Bibliography
(၁၂၀) ရခိုင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏အမ်ိဳးသာလွဳပ္ရွားမူ နန္႔ ၿပည္ေထာင္စုအေရး
(၁၂၁) Arkanese Poem of 16th Century
(၁၂၂) Arakan Ascent during the Mrauk U's Period
(၁၂၃) ရခိုင္ၿပည္ေတာ္လွန္ေရး
(၁၂၄) Buddhist Art of Ancient Arakan
(၁၂၅) THE MAGHS
(၁၂၆) Changes in Spirits Cults in Arakan
(၁၂၇) Arakan, Morn RaZaGree and Portuguese
(၁၂၈) ရခိုင္စာလံုးေပါင္းတည္ၿငိမ္ေရ
(၁၂၉) ေလာကသာရပ်ိဳ႔ နန္႔ ရခိုင္စာပီ (ေဝဖန္ခ်က္)
(၁၃၀) ေမ့အတြက္မငိုယွိဳက္လီေက့ ဓညဝတီ
(၁၃၁) သွ်င္ၿမဝါ
(၁၃၂) " လား " " လာ " ကိစၥ (ရခိုင္သဒၵါ)
(၁၃၃) အဒူမင္းညိဳ (ရခိုင္မင္းသမီးဧခ်င္း)

1 comment:

  1. ေက်းဇူးျပဳၿပီး ၁၀၂ ကေန ၁၀၆ Thesis on Araken ေရးသူ။ ခုႏွစ္။ ေနရာ။ေက်ာင္း ေလး မစပါ။ ကိုးကား ခ်င္လို့ပါ။

    ReplyDelete